• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Hightech z obnovitelných a recyklovatelných materiálů

Přírodní vlákna, představující základ většiny našich netkaných textilií
Přírodní vlákna, představující základ většiny našich netkaných textilií

Základem většiny produktů jsou netkané textilie. Ty se vyrábějí z přírodních vláken (například z bavlny, juty nebo kenafu) a umělých vláken, přičemž se z velké části používají recyklované suroviny. V závislosti na způsobu zpracování a složení vlákenných směsí jsou výrobním materiálům a produktům propůjčovány zcela specifické vlastnosti, jež lze uzpůsobit přesně podle dané oblasti použití. 

 

Mimo netkané textilie se v interiérech vozů používá jako obzvláště lehký a stabilní nosný materiál papírová voština. Na základě jednotlivých požadavků se v rámci celého vozidla jako akustický materiál rovněž používají měkké, těžké a integrální pěny.

 

S ohledem na funkčnost rozlišujeme materiály pro výrobu obložení a izolačních, tlumících a nosných dílů, jakož i dekorační materiály. Jaké materiály v těchto kategoriích používáme, se dozvíte na následujících stránkách.