• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Comfort for your Car

ProSpace - nový specialista pro odkládací plata
aktuální informace

Naše textilní materiály jsou rovněž základem pro výrobu dílů obložení vozu. Tyto nacházejí využití v nejrůznějších variantách v prostoru pro cestující a zavazadlovém prostoru, avšak rovněž i v exteriérech vozidel.... více informací o našich inovativních materiálech