• Deutsch
 • English
 • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Inovativní nápady pro trvalý rozvoj

Elektromobil
Elektromobil
Limuzína
Limuzína
Kombi
Kombi
Kabriolet
Kabriolet
Dodávka / Minibus
Dodávka / Minibus
Nákladní vůz
Nákladní vůz

Exteriér – obložení spodku vozu

Příklad produktu: obložení spodku vozu
Příklad produktu: obložení spodku vozu

Textilní obložení spodku vozu je inovativní řešení pro spodní části vozidel, odpovídající současným trendům. Tímto dílem došlo k přenesení výhod textilního podběhu na celý spodek vozu. Vzniká tak optimální systém, jež s ohledem na funkčnost, hospodárnost a šetrné zacházení se zdroji značně převyšuje běžná obložení spodku vozu.

 

Výhody: 

 

 • úspora hmotnosti

 • ochrana proti korozi

 • zlepšené akustické vlastnosti

 • používání recyklovaných materiálů

 • bezodpadová výroba

 • zvýšená efektivita nákladů

 • dlouhá životnost díky zvýšené odolnosti vůči opotřebení a úderům

 • zlepšená aerodynamika

 • nižší tvorba vodní mlhy za vozidlem