• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

150 let - 1 rodina

Jméno Borgers je synonymem pro vysokou kvalitu

Zkouška kvality v laboratoři Borgers
Zkouška kvality v laboratoři Borgers

... to platí jak pro výrobu našich produktů, tak i s ohledem na striktní dodržování ekologických principů:

 

Vysoký firemní standard je stvrzen certifikací našeho systému řízení kvality podle ISO 9001 a ISO/TS 16949. V tomto ohledu je, vedle našich plynulých interních procesů, v neposlední řadě rozhodující naše úzká orientace na zákazníka, jakož i zahrnutí našich dodavatelů do výrobních procesů.

 

Mimoto je centrálním bodem naší firemní politiky idea ochrany životního prostředí. Snažíme se o maximálně efektivní využívání zdrojů a minimalizaci spotřeby energií, vody, surovin a pomocných a provozních látek. K tomu dochází zejména používáním obnovitelných surovin a recyklací. Na základě našeho ekologického směřování je náš systém environmentálního řízení certifikován podle ISO 14001 a náš systém řízení hospodaření s energiemi podle ISO 50001.

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2-10
46397 Bocholt, Deutschland
Telefon: +49 2871 345-0
Telefax: +49 2871 345-291
info(at)borgers-group.com
www.borgers-group.com
Facebook: www.borgers-group.com/facebook