• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše tlumící materiály nevylepšují pouze akustiku

Příklad produktu: tlumení kapoty motoru
Příklad produktu: tlumení kapoty motoru

Triflexadvanced je stejně jako duroptex duroplasticky pojený materiál, jehož základní složkou je bavlna, která může být popřípadě doplněna resp. nahrazena dalšími rostlinnými či skelnými a/nebo minerálními vlákny. Částečným použitím minerálních vláken je v dílu vytvořena doplňková "ochrana proti vysoké teplotě".

 

V závislosti na stupni hustoty lze rovněž i triflexadvanced použít jako mnohostranný materiál k výrobě obložení a tlumících a nosných dílů.