• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše tlumící materiály nevylepšují pouze jen akustiku

Příklad produktu: tlumení podběhu kola
Příklad produktu: tlumení podběhu kola

PropylátNVH (Noise, Vibration, Harshness) se používá k výrobě vnitřních dílů s tlumící funkcí. Základním materiálem je bavlna zpevněná termoplastickými pojivými vlákny. Přitom záměrně opomíjíme použití chemických pojiv.

 

V závislosti na oblasti použití se propylátNVH vyrábí v hustotách od 80 do 250 kg/m3. Zvláštní vlastností tohoto materiálu je, že lze v rámci jednoho dílu docílit různých hustot. Díky tomu je možné kombinovat různé vlastnosti, jako jsou například zvuková izolace a tuhost.

 

Podle druhu výroby se propylátNVH používá v různých variantách, jako například:

 

  • rovinné díly zhotovené na míru (například pro tlumení podlahy)

  • výlisky o různé hustotě (například pro tlumení bočního obložení v zavazadlovém prostoru)

  • klasický systém pružina-hmota v kombinaci s těžkou vrstvou (pro izolace čelních stěn)

  • vícevrstvý systém s vrstvou zvyšující proudění vzduchu (například pro obzvláště lehká tlumení čelní stěny, nevyžadující těžkou vrstvu)