• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše tlumící materiály nevylepšují pouze jen akustiku

Příklad produktu: tlumení kapoty motoru
Příklad produktu: tlumení kapoty motoru

V závislosti na požadavcích na produkt vyrábíme tlumící díly i z materiálu iboPUR. Tento materiál na bázi polyuretanové pěny je obzvláště lehký a tepelně stabilní a používá se zejména v motorových prostorech. PUR-pěna je olemována krycími textiliemi z materiálů PET/Viscose nebo PANox.