• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše tlumící materiály nevylepšují pouze jen akustiku

Bavlna - podstatná součást duroptexu
Bavlna - podstatná součást duroptexu

Mnohostranně použitelný materiál duroptex je používán k výrobě obložení a tlumících a nosných dílů. Základní koncept se skládá z bavlny, jež je zpevněna přidáním duroplastických pojiv. U duroptexu k tomu dochází - jinak než u materiálu triflexadvanced – pomocí tvrdidel neobsahujících hexany. V případě potřeby se pro zvýšení vlastní tuhosti produktu přidá juta, kenaf nebo lýko. Pro dosažení větší tepelné odolnosti a stability při tvarování lze rostlinná vlákna nahradit resp. doplnit skelnými vlákny. Přidáním skelných vláken lze rovněž zvýšit tuhost.

 

Podle oblasti použití dochází k různé intenzitě stlačení duroptexu, neboť nosné prvky, jako například odkládací desky za zadními sedadly, vyžadují vyšší hustotu materiálu než tlumící díly či obložení. U jednoho dílu je rovněž možné zkombinovat různé hustoty materiálu.