• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše tlumící materiály nezlepšují pouze jen akustiku

Absorbér z propylátu<sup>NVH</sup>
Absorbér z propylátuNVH

K minimalizaci hluku uvnitř vozidla jsou nezbytné účinné izolační materiály. Inovativní textilní materiály firmy Borgers se starají nejen o vylepšenou akustiku, nýbrž v porovnání s běžnými řešeními, vycházejícími z těžkých vrstev, představují - s ohledem na úsporu hmotnosti - rovněž zřejmou výhodu.

 

Využitím nových výrobních procesů došlo navíc k nápravě dřívější nevýhody textilních výrobků, které v porovnání s pěnou existovaly.