• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše obložení: velké množství variant a žádné drnčení

Příklad produktu: podběh kola
Příklad produktu: podběh kola

PropylátISOFELT je zvukotěsná a vodotěsná varianta materiálu propylátTRIM, používaná k výrobě obložení. Zde prakticky dochází k rozšíření jinak identického materiálu o další odpovídající vrstvu.

 

V závislosti na požadavcích zákazníka tak lze absorbující podběhy kol a obložení spodku vozidla vybavit doplňkovým izolačním účinkem.