• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše obložení: velké množství variant a žádné drnčení

Průřez materiálem
Průřez materiálem

iboFelt je dalším materiálem používaným k výrobě obložení. Jako sendvičový systém se tento koncept skládá ze dvou stabilizujících vlákenných vrstev, mezi nimiž se nachází lehké jádro pohlcující zvuk. Výchozími materiály jsou polyesterová a polypropylénová vlákna, která zpevňujeme do odpovídajících vrstev s různými materiálovými podíly a hustotami.

 

Mimoto lze iboFelt v případě potřeby opatřit vrstvou nepropouštějící zvuk a/nebo vodu, což umožňuje vybavit například podběhy kol doplňkovou izolační funkcí.