• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše nosné materiály: vysoká stabilita, nízká hmotnost

Papírová voština - nosný materiál
Papírová voština - nosný materiál

Rozhodujícím prvkem našeho sendvičového systému iboComb je jádro z papírové voštiny. To je podle potřeby opláštěno termoplasticky nebo duroplasticky pojenými stabilizačními vrstvami - většinou ze skelných vláken. 

 

Právě extrémně lehké papírové jádro se stará o enormní úsporu hmotnosti u nosných dílů jako jsou podlahy zavazadlového prostoru nebo odkládací desky za zadními sedadly. Mimoto voštinová struktura přispívá k tomu, že jsou uspokojeny nejvyšší nároky na mechanickou zatížitelnost.

 

V budoucnu by měl být iboComb používán rovněž i k výrobě obložení, jako jsou výsuvné desky panoramatických střech a kryty ložného prostoru.