• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše nosné materiály: vysoká stabilita, nízká hmotnost

Příklad produktu: rohož zavazadlového prostoru s průřezem
Příklad produktu: rohož zavazadlového prostoru s průřezem

Na vyžádání vyrábíme nosné díly s vysokým izolačním účinkem. Vhodným materiálem pro tento účel je právě iboAir . Vzduchové kapsy jsou uzavřené dvěma stabilními vrstvami z propylátuISOFELT.

 

Tato sendvičová konstrukce nepředstavuje pouze úsporu hmotnosti, inovativním způsobem výroby tzv. metodou vnitřního tlaku vzduchu je mimoto u produktů z materiálu iboAir, jako jsou například podlahové rohože zavazadlového prostoru, možné docílit různých konturových křivek mezi dvěma stranami bez zvýšení celkové hmoty dílu.