• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše nosné materiály: vysoká stabilita, nízká hmotnost

Papírová voština, základ obzvláště lehkých a stabilních nosných dílů
Papírová voština, základ obzvláště lehkých a stabilních nosných dílů

Nosné díly, především podlahy v zavazadlových prostorech, musejí odolat velkému zatížení. Tomu odpovídají i vysoké požadavky na materiály, ze kterých jsou tyto díly vyráběny. Firma Borgers v tomto ohledu svojí LowMass filozofií učinila progresivní krok do budoucna.

 

Námi vyvinuté LowMass díly ohromí vysokou stabilitou, jsou však zároveň díky své sendvičové konstrukci, používající například papírovou voštinu, výrazně lehčí než konkurenční produkty. Tím významně přispívají k celkové spotřebě pohonných hmot a ochraně životního prostředí.