• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše izolace nechají hluk venku

Příklad: těžký povlak na pružné tlumící vrstvě z vlákenného rouna
Příklad: těžký povlak na pružné tlumící vrstvě z vlákenného rouna

Systémy pružina-hmota se skládají ze dvou vrstev, jež mají přímý kontakt s plechem karoserie vozidla.

 

Jedna vrstva, vytvořená z těžké pěny nebo povlaku o vysoké hustotě, leží na pružné vrstvě, která je vyrobena například z měkké pěny nebo vlákenného rouna. Tímto oddělením vrstev hmoty od plechu karoserie dochází k významnému zvýšení akusticky izolačního účinku hmoty, neboť její fyzikální netečnost lze díky pružnému uložení optimálně sladit s přicházející amplitudou kmitu. 

 

Pro dosažení porovnatelného izolačního účinku za použití pouze těžké pěny nebo povlaku by měl použitý materiál mnohonásobně vyšší hmotnost. Oproti tomu konstrukce pružina-hmota představuje výrazný příspěvek k redukci hmotnosti, neboť jsou těžké hmoty používány optimálním způsobem.