• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše izolace nechají hluk venku

Příklady použití materiálu iboTherm
Příklady použití materiálu iboTherm

Díky použitým speciálním skelným vláknům vykazuje iboTherm velmi vysokou tepelnou odolnost a lze jej tak použít přímo na zdrojích vyzařujících teplotu až 1.050 °C.

 

Mimo této vysoké tepelné odolnosti – a současně nízké tepelné vodivosti – disponuje tento materiál dobrými akustickými vlastnostmi.

 

Díky těmto vlastnostem je iboTherm používán v automobilovém průmyslu a v průmyslu bílého zboží, ale jeho použití se rozšířilo rovněž i v jiných oblastech, jakou jsou například konstrukce lodí, stavba vysokých pecí, výroba průmyslových strojů nebo ochranných oděvů.