• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše izolace nechají hluk venku

Příklad produktu - vnitřní izolace čelní stěny
Příklad produktu - vnitřní izolace čelní stěny

Zejména v "těžkých" luxusních třídách nacházejí použití izolace na bázi těžkých vrstev a těžkých pěn.

 

Třebaže se v maximální míře snažíme o to, aby byly naše díly ve smyslu naší LowMass filozofie co nejlehčí, nelze se někdy vyhnout situacím (nebo si to výslovně přeje náš zákazník), kdy musí být z akustických důvodů použity těžké vrstvy resp. těžké pěny.

 

Tyto slouží v podstatě k tomu, aby došlo k doslovnému odizolování cestujících od zdrojů hluku, jako jsou například motor nebo výfukový systém.