• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše dekory okouzlují elegantním vzhledem

Příklad produktu: obložení zavazadlového prostoru
Příklad produktu: obložení zavazadlového prostoru

Značka Microlours označuje náš nejnovější patent v oblasti textilních dekorů.

 

Vedle vynikajícího optického a hmatového vjemu se Microlours vyznačuje značně vylepšenou schopností čištění, například v případě suchých nečistot.

 

Tento vynález firmy Borgers je od roku 2015 používán v sériové výrobě. Microlours zdokonaluje zejména povrchy zavazadlového prostoru prémiových SUV.