• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Per 1. April 2023 hat die Autoneum Holding AG das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe übernommen. Ausgewählte Inhalte dieser Webseite werden derzeit in die Onlinepräsenz der Autoneum Holding AG überführt. Bis zum Abschluss dieses Transfers wird die Webseite der ehemaligen Borgers Gruppe nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf www.autoneum.com.

As of April 1, 2023, Autoneum Holding Ltd acquired the automotive business of Borgers Group. Selected contents of this website are currently being transferred to the online presence of Autoneum Holding Ltd. Until this transfer is completed, the website of the former Borgers Group will no longer be updated. For further information please refer to www.autoneum.com.

Z ekologického myšlení vznikají řešení šitá na míru

Naše dekory okouzlují elegantním vzhledem

Příklad produktu: podlahový koberec
Příklad produktu: podlahový koberec

Jako ibolours označujeme vpichované rounové textilie, které při výrobě procházejí ještě jedním doplňkovým vpichováním. Při této tzv. tvorbě vlasového rouna dochází k vytvoření vlasů textilie a jejich případnému odstřižení, pokud je třeba.

 

Tímto "zušlechtěním" získává ibolours kvalitní velurový povrch, jež lze vyrobit v nejrůznějších provedeních podle požadavků zákazníka. Atraktivní vzhled propůjčuje především nosným dílům pocit vysoce kvalitního materiálu.