• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Dobré perspektivy pro Vaši kariéru

Rozvoj zaměstnanců

Podporujeme zájem našich zaměstnankyň a zaměstnanců o další cílené vzdělávání.

 

Neustálý osobní kontakt mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnancem, založený na otevřenosti a důvěře, vede k rozpoznání možností dalšího rozvoje a podpory zaměstnanců. Mimoto během každoročních rozhovorů se zaměstnanci dochází k definování a nastavení konkrétních podpůrných opatření.

 

Klademe důraz na to, aby byl rozhovor se zaměstnanci, který představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů personalistiky, veden podle jednotných pravidel a prostřednictvím jednotného formulování cílů. Prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci bychom chtěli i nadále soustavně pracovat na zlepšení našeho pracovního výkonu a jasnou komunikací a prosazováním individuálních dohod v praxi dosáhnout důvěry. Za tímto účelem je hodnocení schopností, stejně tak jako možnosti rozvoje a podpory, zcela transparentní.

 

Interní školení

Borgers je specializovanou firmou. Proto sázíme na koncept multiplikátorů a interně si předáváme naše znalosti dále - v rámci smysluplně vypracovaných školení, speciálně přizpůsobených našim provozním potřebám, od odborníka k odborníkovi a přímo na místě. Interní "školitelé" jsou, oproti externím školitelům, zaměstnankyním a zaměstnancům k dispozici jako kontaktní osoby i ve všední dny, tedy při uplatňování naučeného v praxi.

 

Jazykové kurzy

Skupina Borgers působí po celém světě. Už jen to je důvod, proč má smysl poskytovat zaměstnankyním a zaměstnancům možnost zdokonalovat se v příslušných jazycích a výrazně tak podporovat komunikaci v rámci naší firemní skupiny, jakož i komunikaci s našimi obchodními partnery.

 

Společné učení kromě toho vede i k lepší komunikaci uvnitř celé skupiny.

 

Vysílání do zahraničí

Globalizace jako šance: Díky globálně rozmístěným pobočkám v Evropě, Číně a USA jsme flexibilním a spolehlivým partnerem automobilového průmyslu. Jsme tam, kde nás naši zákazníci potřebují. Proto našim zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme možnost pracovat v mezinárodních týmech nebo působit po nějakou dobu v některé z našich zahraničních poboček.

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2-10
46397 Bocholt, Deutschland
Telefon: +49 2871 345-0
Telefax: +49 2871 345-291
info(at)borgers-group.com
www.borgers-group.com
Facebook: www.borgers-group.com/facebook