• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Dobré perspektivy pro Vaši kariéru

Benefity v BORGERSU

 

 

 

Základem firemního managementu zdraví v rámci skupiny BORGERS je třípilířový princip, pokrývající oblasti Pracoviště & Ergonomie pracoviště, Firemní management integrace a Podpora zdraví & Prevence. Projekt BORGERS be.active je v tomto ohledu chápán jako aktivizující program, ze kterého mohou profitovat všichni zaměstnanci. Našim zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme v průběhu celého roku pestrou paletu vnitropodnikových a externích možností, podporujících aktivní přístup ke zdraví.

 

 

Pod pojmem BORGERS KIDS se skrývá firmou podporovaná péče o děti. BORGERS se významně podílí jak na tématu "Sladění pracovního a rodinného života", tak i na podpoře nadšení dětí pro poznávání v oblastech přírodovědy a techniky. Vždy jeden týden prázdnin sdílejí děti spoustu napínavých zážitků, které se váží k určitému tématu (např. "Stavba a konstrukce vozidel").

 

 

Prázdninové cesty

Skupina Borgers disponuje ubytovacími kapacitami v některých prázdninových destinacích v Německu, které poskytuje svým zaměstnankyním a zaměstnancům, čímž se firma podílí na výdajích za rodinnou dovolenou. Mimoto je možné strávit nejhezčí část roku s kolegy a kolegyněmi. Společné zážitky z dovolené posilují týmového ducha a pocit sounáležitosti a projevují se tak pozitivně na spolupráci v každodenním životě.

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2-10
46397 Bocholt, Deutschland
Telefon: +49 2871 345-0
Telefax: +49 2871 345-291
info(at)borgers-group.com
www.borgers-group.com
Facebook: www.borgers-group.com/facebook