• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Dobré perspektivy
pro Vaší kariéru

My v BORGERSU ...

"MY"
"MY"

Důležitým předpokladem našeho úspěchu je důsledné prosazování našich Firemních hodnot, které se týkají všech zaměstnanců: My v BORGERSU jsme spolehliví, osobní, angažovaní, inovativní a prosazujeme dlouhodobou udržitelnost.

 

Naše hodnoty vedou k silnému pocitu sounáležitosti a pracovnímu prostředí, které podporuje výkonnost a je zároveň orientované na zaměstnance, takže se v něm každý cítí dobře. To dokazuje i skutečnost, že naši zaměstnanci u nás v průměru pracují téměř 20 let


Připravení na zítřek – vzdělávání v BORGERSU

Vzdělávání

BORGERS nabízí perspektivy! Již dlouho je naším klíčem k úspěchu vzdělávání a duální studium v mnoha nejrůznějších obchodních a technických oborech.

 

Naším cílem je nabídnout studentům a učňům po ukončení jejich vzdělávání pracovní místo v rámci skupiny Borgers, které jim umožní dále se rozvíjet a zároveň jim poskytne jistoty do budoucna.

 

Mnozí z našich současných zaměstnanců a vedoucích pracovníků začínali v BORGERSU jako studenti nebo učni a tím položili základní kámen své kariéry.

Základem úspěchu každé firmy jsou její zaměstnanci. Z tohoto důvodu zájem našich zaměstnanců o další cílené vzdělávání podporujeme.

 

Rozhovory se zaměstnanci

BORGERS je orientovaný na zaměstnance!  Neustálý osobní kontakt mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnancem, založený na otevřenosti a důvěře, nám umožňuje rozpoznat možnosti dalšího vzdělávání a podpory zaměstnanců.

 

Mimoto během každoročních rozhovorů se zaměstnanci dochází k definování a nastavení konkrétních podpůrných opatření. Vedením rozhovorů se snažíme o neustálé zlepšování naší výkonnosti a jasnou komunikací a realizací individuálních dohod o posilování vzájemné důvěry.

Interní školení a jazykové kurzy

Borgers je specializovanou firmou. Proto analyzujeme individuální vzdělávací potřeby každého zaměstnance a sázíme na koncept multiplikátorů, vedoucí k internímu předávání znalostí – prostřednictvím smysluplně vypracovaných školení, speciálně přizpůsobených našim provozním potřebám, vedených odborníky pro odborníky a přímo na místě. Interní "školitelé" jsou oproti externím školitelům zaměstnancům k dispozici jako kontaktní osoby i ve všední dny, tedy při uplatňování naučeného v praxi.

 

BORGERS působí po celém světě! Už jen to je pro nás dostatečný důvod, proč má smysl zaměstnancům poskytovat možnost zdokonalovat se v příslušných jazycích a výrazně tak podporovat komunikaci v rámci naší firemní skupiny, ale i komunikaci s našimi obchodními partnery.

 

Tyto možnosti představují doplněk praktického vzdělávání a výměny zkušeností na pracovišti a podporují individuální profesní rozvoj.

Vysílání do zahraničí

Globalizace je šance: Díky našim globálně rozmístněným pobočkám v Evropě, Číně a USA jsme flexibilním a spolehlivým partnerem automobilového průmyslu: Jsme všude tam, kde nás zákazníci potřebují.

 

Proto našim zaměstnancům nabízíme možnost pracovat v mezinárodních týmech nebo nějakou dobu působit v některé z našich zahraničních poboček.


Skupina Borgers v číslech


Výhody BORGERSU – Co nabízíme

Pružná pracovní doba a mobilní práce

Jako zaměstnavatel, zohledňující rodinný život, podporujeme naše zaměstnance v převzetí odpovědnosti za svoji práci, ale současně ve snaze být se svojí vlastní rodinou. Jako podporu vyváženosti mezi pracovním a osobním životem proto našim zaměstnancům umožňujeme využívat pružnou pracovní dobu a pracovat na zkrácený úvazek. Naši zaměstnanci navíc mohou, v závislosti na své pracovní činnosti, pracovat z jakéhokoliv místa, ať už z domova nebo na cestách.

 

 

Slevy pro zaměstnance

Naši zaměstnanci mohou profitovat ze zajímavých speciálních podmínek a slev, nabízených místními výrobci a značkami. Ať už sháníte stavební materiál, nebo si plánujete další dovolenou, naše nabídky obsahují pro každého něco.

Firemní koncept zdravého života – BORGERS be.active

... je podpůrný program, který by měl přispět k pohodě a výkonnosti všech zaměstnanců. Základem našeho firemního konceptu je třípílířový systém, pokrývající následující oblasti:

 

  • Bezpečnost práce & ergonomie pracoviště
  • Firemní systém začlenění nových zaměstnanců
  • Podpora zdravého životního stylu & prevence

Našim zaměstnancům v průběhu celého roku nabízíme rozmanité interní i externí možnosti pro aktivní péči o své zdraví.
 

Náš tým při firemním běhu
Náš tým při firemním běhu

 

 

 

Péče o děti – BORGERS Kids

… je firmou podporovaný koncept péče o děti, prostřednictvím kterého významně přispíváme jak k podpoře „Sladění práce a rodiny“, tak i k podpoře vzbuzení zájmu dětí o přírodovědné a technické fenomény.

 

Jedním z příkladů jsou badatelské prázdniny: Jeden týden během letních prázdnin děti vždy zažívají spoustu zábavy k určitému tématu (např.: Stavba a konstrukce vozidel“).

 

 

 

Prázdninové cesty

Skupina Borgers má v určitých prázdninových destinacích v Německu k dispozici ubytovací kapacity, které nabízí svým zaměstnancům a jejich rodinám.

 

Podílíme se na výdajích za rodinnou dovolenou.

 

Mimoto je možné strávit nejhezčí část roku s kolegy a kolegyněmi. Společné zážitky z dovolené posilují týmového ducha a pocit sounáležitosti a projevují se tak pozitivně na spolupráci v každodenním pracovním životě.


Staňte se součástí rodiny Borgers

Hledáte zajímavé úkoly v pracovním prostředí orientovaném na zaměstnance, do kterých byste se mohli aktivně zapojovat a které byste mohli spoluutvářet?

 

U nás se můžete podílet na vývoji nových, trvale udržitelných produktů pro automobilový průmysl, díky kterým jsou osobní i nákladní vozy nízkoemisní a nehlučné.

 

Máte zájem? Pak bychom vás rádi poznali.

 

Naše aktuální nabídky pracovních míst naleznete zde.


Dveře jsou vám po celém světě otevřené

Společnost BORGERS má po celém světě 19 poboček a je zastoupená v Evropě, Číně a USA.

 

  

Pokud by vás v naší nabídce volných pracovních míst nic nezaujalo, dejte nám sami vědět, v jaké vámi preferované pobočce byste rádi pracovali, a připojte vypovídající podklady.

 

V místě našich poboček navíc spolupracujeme s mnoha školami a odbornými/vysokými školami. V rámci praxe a přípravy závěrečné práce se učni a studenti mohou seznámit s každodenním pracovním životem v naší firmě. Pokud máte nějaké otázky, obraťte se přímo na pobočku Borgers ve vašem okolí.

Pokud Vás zaujaly naše nabídky práce, pak kontaktujte naše personální oddělení:

Johann Borgers GmbH

Borgersstraße 2-10

46397 Bocholt

Deutschland

 

Tel.: +49 2871 345-0

E-mail: karriere(at)borgers-group.com 

BORGERS CS spol. s r.o.

Stehlíkova 1111

Rokycany

337 01

Česká republika

 

Tel.: +420 727 810 977

E-mail: personalistika(at)borgers-group.com 

Borgers SAU

C/ Galileo Galilei nº 26
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
España

 

Tel.: +34 91835 00 00

E-mail: recursoshumanos(at)borgers-group.com 

BORGERS Süd GmbH

Michael-Faist-Straße 11-15

86381 Krumbach

Deutschland

 

Tel.: +49 8282 93-214

E-mail: karriere-borgers-sued(at)borgers-group.com 

Johann Borgers Berlin GmbH

Nüßlerstraße 14-23

13088 Berlin

Deutschland

 

Tel.: +49 30 927014-0

E-mail: karriere-berlin(at)borgers-group.com 

Johann Borgers GmbH

Gottlieb-Binder-Straße 6

71088 Holzgerlingen

Deutschland

 

Tel.: +49 7031 74245-0

E-mail: karriere-holzgerlingen(at)borgers-group.com 

Borgers Ltd.

Hortonwood 30

Telford Shropshire

TF17LJ United Kingdom

 

Tel.: +44 1952 670–345

E-mail: recruitment(at)borgers-group.com

Borgers Ohio, Inc.

400 Industrial Parkway

Norwalk, Ohio 44857

USA

 

Tel.: +1 419 663 4852

E-mail: BorgersUSCareers(at)borgers-group.com 

Borgers Polska sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5

59-500 Złotoryja

(Podstrefa Złotoryja)

 

Tel.: +48 76 87 68 800

E-mail: personel(at)borgers-group.com 

V zájmu čtivosti jsme v některých pasážích upustili od formulací zohledňující pohlaví. Samozřejmě jsou vždy míněna všechna pohlaví (ženy, muži, různé). A to i tehdy, pokud je explicitně použita pouze mužská forma.

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2-10
46397 Bocholt, Deutschland
Telefon: +49 2871 345-0
Telefax: +49 2871 345-291
info(at)borgers-group.com
www.borgers-group.com
Facebook: www.borgers-group.com/facebook