• Deutsch
  • English
  • Ceský
Navigation

Zodpovědnost

Vydavatel:
Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt

 

 

Poštovní adresa:
Borgersstraße 2–10
46397 Bocholt, Německo
Telefon: +49 2871 345–0
Fax: +49 2871 345–291
E-Mail: info(at)borgers-group.com

 

Daňové identifikační číslo: DE 264 879 013
Sídlo společnosti Bocholt – Obvodní soud v Coesfeldu, HRB 16471
Předseda dozorčí rady: Axel Strotbek

 

Osobně ručící společník:
Borgers Management SE
Sídlo Düsseldorf – Obvodní soud v Düsseldorfu HRB 77876

 

Představenstvo Borgers Management SE:
Dr. Matthias Häberle

 

Předseda dozorčí rady Borgers Management SE:
Axel Strotbek

 

Za obsah zodpovídá:
Dirk Bauschen, firemní komunikace, Borgers SE & Co. KGaA

 

 

 

Podmínky používání a vyloučení odpovědnosti

Všeobecné údaje

Tuto internetovou stránku provozuje Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt. Veškerá práva na tuto stránku a práva z ní vyplývající náleží Borgers SE & Co. KGaA.

 

Podmínky využívání

Přístup k této stránce a její využívání podléhají níže uvedeným ustanovením. Pokud s nimi nesouhlasíte, tuto stránku prosím nevyužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoliv naší internetovou stránku, včetně podmínek využívání, bez předešlého oznámení zcela nebo částečně změnit a/nebo ukončit její provoz.

 

Ručení za obsahy

Obsahy na této webové stránce obsahují prolinky nebo odkazy na webové stránky třetích osob. Na obsah těchto webových stránek nemá BORGERS žádný vliv. Tyto prolinky nebo odkazy nepředstavují rovněž ani souhlas s jejich obsahy. BORGERS proto nepřijímá žádnou záruku.

 

Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Obsahy na této internetové stránce obsahují prolinky nebo odkazy na internetové stránky třetích stran. Na tyto stránky nemá BORGERS žádný vliv. Tyto prolinky nebo odkazy nepředstavují ani souhlas s jejich obsahem. BORGERS proto nepřejímá žádnou záruku a ručení za tyto cizí obsahy. Za obsahy prolinkovaných stránek je zodpovědný výhradně příslušný poskytovatel nebo provozovatel. U prolinkovaných stránek došlo v okamžiku vytvoření prolinků ke kontrole případného porušení zákona. V okamžiku vytvoření prolinků nebyly zjištěny nezákonné obsahy. Trvalá kontrola obsahů prolinkovaných stránek není možná, ledaže by se vyskytly konkrétní náznaky porušení zákona. Při zjištění porušení zákona provede BORGERS okamžité odstranění takovéhoto prolinku. Mimoto není společnost BORGERS odpovědná za dostupnost těchto stránek nebo jejich obsahů.

 

Autorské právo

Obsahy a díla na této stránce, vytvořené společností BORGERS, podléhají autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakékoliv zhodnocování nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas společnosti BORGERS.

 

Průmyslová práva

Borgers®, be.active®, duroptex®, Hardcork®, ibo®, iboAir®, iboComb®, iboFelt®, iboFoam®, iboForm®, ibolours®, iboPUR®, iboTex®, iboTherm®, ISOFELT®, LOWMASS®, Microlours®, OptiTex®, Pentalaminat®, ProCycling®, Propylat®, ProSilence®, ProSpace®, triflex®, triflexadvanced® jsou registrované ochranné známky společnosti Johann Borgers GmbH, Bocholt. Naše vynálezy Microlours a dno zavazadlového prostoru jsou chráněny patenty US10,486,336B2 a US6,729,668B2, jejichž vlastníky je Johann Borgers GmbH.

 

Práva k vyobrazením

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt

"The Kite and a couple of young Fishermen", David Gámiz

Getty Images, "Business Today", Vol 35, 35321.jpg

 Icons: Freepik.com

Změny a aktualizace

BORGERS smí tuto internetovou stránku dle vlastního uvážení a bez převzetí ručení kdykoliv bez předešlého oznámení zcela nebo částečně změnit a/nebo ukončit její provoz resp. není ani povinna tuto stránku aktualizovat.

 

Aplikovatelné právo

Veškerá práva a nároky, která vyplynou ve spojení s touto internetovou stránkou nebo jejím používáním, podléhají právu Spolkové republiky Německo, a to za vyloučení ustanovení mezinárodního občanského práva a Konvence OSN o mezinárodním prodeji zboží. 

 

HTML, CSS & TYPO3

REYGERS Systemhaus GmbH

www.reygers-systemhaus.de

 

Koncepce & design

Aczentum Grafikbüro

www.aczentum.de

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2-10
46397 Bocholt, Deutschland
Telefon: +49 2871 345-0
Telefax: +49 2871 345-291
info(at)borgers-group.com
www.borgers-group.com
Facebook: www.borgers-group.com/facebook