• Deutsch
 • English
 • Ceský
Navigation

Upozornění k ochraně osobních údajů

Společnost BORGERS je potěšena Vaší návštěvou naší internetové stránky a Vaším zájmem o naši firmu.

 

BORGERS bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi informovali o tom, jaké údaje a informace ukládáme a jak s nimi nakládáme. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonnými předpisy země, ve které sídlí kompetentní místo, zodpovědné za zpracování osobních údajů.

 

1 Informace o získávání osobních údajů
(1)
Níže Vám poskytujeme informace o získávání osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se přímo týkají Vaší osoby, např. jméno, adresa, mailové adresy, uživatelské chování.

 

(2) Správcem dle Článku 4, odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je:
Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2–10
46397 Bocholt, Německo
Telefon: +49 2871 345–0
Fax: +49 2871 345–291
E-mail: info(at)borgers-group.com 

 

zastoupená výkonným ředitelem společnosti Borgers Management SE:
Dr. Matthias Häberle

 

Kontaktní údaje našeho koncernového pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ann-Kathrin Birker
equeo CompCor GmbH
Kissinger Straße 1-2, D-14199 Berlin
Ndlg.: Königsbacher Straße 51, D-75196 Remchingen
Telefon: +49 (0) 800 – 313 400 900
E-Mail: datenschutzbeauftragter(at)borgers-group.com

 

(3) Pokud pro jednotlivé součásti naší nabídky dochází k zapojení externích poskytovatelů služeb nebo bychom chtěli využít Vaše údaje pro komerční účely, jste níže detailně o příslušných postupech informováni. V takových případech uvádíme rovněž i stanovená kritéria pro dobu uložení Vašich údajů.

 

2 Vaše práva
(1)
V souvislosti s osobními údaji, které se Vás týkají, máte právo uplatnit vůči nám následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na vznesení námitky proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

 

(2) Mimoto máte právo stěžovat si u úřadu pro dozor nad ochranou osobních údajů na zpracování Vašich osobních údajů z naší strany.

 

3 Získávání osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky
(1)
Při pouhém informativním využívání naší internetové stránky, to znamená, pokud se neregistrujete nebo nijak nepředáváte informace, získáváme pouze takové osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč poskytuje našemu serveru.

 

Při prohlížení naší internetové stránky získáváme následující údaje, které potřebujeme z technických důvodů, abyste mohli zobrazit naši internetovou stránku a aby byla zajištěna její stabilita a bezpečnost (právním základem je Článek 6, odst. 1, str. 1, písmeno (f) GDPR):

 • IP-Adresa
 • datum a čas Vaší poptávky
 • rozdíl časové zóny od Greenwichského hlavního času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • přístupový status/stavový kód http
 • aktuální objem přenesených dat
 • internetová stránka, ze které vzešel požadavek
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho plocha
 • jazyk a verze prohlížeče. 

 

Získávání těchto údajů neprobíhá trvale, nýbrž jen tehdy, pokud je z technických nebo bezpečnostních důvodů důležité.

 

Neprobíhá osobní vyhodnocování údajů, a to ani tehdy, pokud tyto údaje za určitých okolností umožňují identifikaci. Pokud k vyhodnocování údajů dochází, pak probíhá anonymizovanou formou a za účelem vylepšení atraktivity, obsahů a funkcionalit naší internetové stránky.

 

Pokud jsou přitom údaje předávány externím poskytovatelům služeb (webhosterům), pak technickými a organizačními opatřeními zajišťujeme dodržování předpisů ochrany osobních údajů.

 

Zpracování údajů probíhá v souladu s Článkem 6, odst. 1, písmeno (f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o vylepšování prezentace naší společnosti na internetu, jakož i zájmu o vylepšení bezpečnosti, funkcionality a stability naší internetové stránky.

 

K poskytování údajů dalším osobám či jinému využívání nedochází. Pokud by nějaká konkrétní skutečnost poukazovala na protiprávní využívání naší internetové prezentace, pak si vyhrazujeme právo provedení dodatečného prozkoumání protokolových souborů našeho serveru.

 

(2) Mimo dříve uvedených údajů jsou při Vaší návštěvě naší internetové stránky na Vašem počítači ukládány cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem pevném disku a přiřazovány k Vámi používanému prohlížeči a prostřednictvím kterých jsou místu, jež cookies využívá (v tomto případě tedy námi), sdělovány určité informace. Cookies nemohou na Vašem počítači aktivovat žádné programy a ani na něj nemohou přenést viry. Slouží ke zlepšení uživatelského prostředí a efektivity nabídek na internetu.

 

(3) Využívání cookies:
Tato internetová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou dále vysvětleny:

 • přechodné cookies  
 • trvalé cookies 

 

Přechodné cookies jsou při zavření prohlížeče automaticky vymazány. Mezi ně patří především relační cookies. Tyto ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze společné relaci přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče. Díky tomu může být Váš počítač při návratu na naši internetovou stránku opětovně rozpoznán. Relační cookies jsou při odhlášení nebo zavření prohlížeče smazány.

 

Trvalé cookies jsou automatizovaným způsobem po určité dané době, která se podle jednotlivých cookies může lišit, smazány. Cookies můžete kdykoliv smazat v rámci bezpečnostního nastavení Vašeho prohlížeče.

 

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat na základě Vašich požadavků a odmítnout tak například akceptování cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme na to, že v takovém případě se může stát, že nebude možné využívat všech funkcí této internetové stránky.

 

4 Další funkce a nabídky naší internetové stránky.
(1)
Mimo čistě informativního využívání naší internetové stránky nabízíme různé služby, které v případě Vašeho zájmu můžete využívat. Osobní údaje jsou získávány jen tehdy, pokud nám je poskytnete sami jako například při registraci a odeslání mailu, např. za účelem navázání nebo realizace smluvního vztahu.

 

(2) Ke zpracování Vašich osobních údajů částečně využíváme externí poskytovatele služeb. Tyto jsme vybrali a pověřili pečlivě, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.

 

(3) Pokud se na našem webu přihlásíte jako uživatel do našeho portálu pro výměnu dat / zákaznického portálu, dochází navíc k uložení ID uživatele, které je k přihlášení nutné. 

 

(4) Zpracování údajů probíhá při přípravě nebo realizaci zakázky dle Článku 6, odst. 1, písmeno (b) GDPR nebo při odpovědi na Váš požadavek v našem  oprávněném zájmu dle Článku 6, odst. 1, písmeno (f) GDPR.

 

(5) Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jste o důsledcích této okolnosti informováni při popisu nabídky.

 

5 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolání souhlasu se zpracováním
(1)
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Takové odvolání má vliv na povolení zpracování Vašich osobních údajů od okamžiku, kdy nám bylo odvolání oznámeno.

 

(2) Pokud zpracování Vašich osobních údajů opíráme o zvážení našich oprávněných zájmů, můžete vůči takovémuto zpracování vznést námitku. Jedná se o případ, kdy zpracování není potřebné k naplnění s Vámi uzavírané smlouvy a který zmiňujeme v rámci níže uvedeného popisu funkcí. Při uplatnění práva vznést námitku Vás prosíme o objasnění důvodů, proč nemáme Vaše osobní údaje zpracovávat námi používaným způsobem. V případě Vaší odůvodněné námitky povahu věci prověříme a zpracování osobních údajů buď zastavíme, resp. upravíme, nebo Vám prokážeme naše naléhavé důvody, vyžadující ochranu, na základě kterých budeme ve zpracování pokračovat.

 

(3) Samozřejmě můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely analýzy dat. O Vaší námitce nás můžete kdykoliv informovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: datenschutzbeauftragter@borgers-group.com

 

 

6 SSL kódování
Tato stránka z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrných obsahů, jako například poptávek, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, využívá SSL kódování. Kódované spojení poznáte tak, že se v liště prohlížeče pro zadávání adres, změní "http://" na "https://" a zároveň se v liště zobrazí symbol zámku. Pokud je SSL kódování aktivováno, pak nemohou být údaje, které nám poskytujete, čteny třetími stranami.

 

7 Využívání Matomo
(1) Naše internetová stránka využívá za účelem analýzy této stránky a jejího pravidelného vylepšování software pro webovou analytiku Matomo. Získanými statistikami můžeme vylepšovat naši nabídku a činit ji pro Vás jako uživatele zajímavější.

 

Právním podkladem pro využívání Matomo je Článek 6, odst. 1, str. 1, písmeno (f) GDPR.

 

(2) Pro účely vyhodnocování nejsou na Vašem počítači ukládány žádné trasovací cookies. Získané anonymizované informace ukládá správce údajů výhradně na svém serveru v Německu. Využívání Matomo můžete zablokovat, tím že odstraníte následující fajfku a aktivujete tak opt-out plugin:

  

Matomo webová analýza

(3) Tato internetová stránka využívá Matomo s rozšířením „AnonymizeIP“, díky kterému jsou IP adresy zpracovávány ve zkrácené formě, čímž lze vyloučit přímé přiřazení konkrétním osobám. IP adresa, předaná Vaším prohlížečem pomocí Matomo není sdružována s ostatními námi získanými údaji.

 

(4) Program Matomo je open source projekt. Informace poskytovatele (třetí strany) k ochraně osobních údajů naleznete na matomo.org/privacy-policy/.

 

8 YouTube
(1)
Do naší online nabídky jsme zakomponovali YouTube videa, která jsou uložená na www.YouTube.com a lze je přehrát přímo z naší internetové stránky.

 

Poskytovatel služby: YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. 

 

Zakomponování služby funguje v režimu rozšířené ochrany údajů, resp. na základě řešení, nevyužívajícího cookies, tzn., že teprve po přehrání videa dojde k použití YouTube cookies a sledovacích pixelů k personalizaci reklamy a výsledků vyhledávání. Na takovýto přenos údajů nemáme vliv.

 

(2) Návštěvou naší internetové stránky obdrží YouTube informaci, že jste otevřeli určitou podstránku naší internetové stránky. Přehráním YouTube videa získá Google jako provozovatel YouTube následující údaje:

 • IP adresa
 • specifická adresa stránky, kterou jste u nás otevřeli,
 • přenesená identifikace prohlížeče a
 • systémový čas a datum otevření stránky,
 • disponibilní cookies, prostřednictvím kterých může být Váš prohlížeč jednoznačně identifikován.

 

Toto probíhá nezávisle na tom, zdali jste přihlášení přes uživatelský účet YouTube nebo zdali žádný účet nemáte. Pokud jste u Google přihlášení, pak jsou údaje přímo přiřazeny k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud si přiřazení k Vašemu profilu u YouTube nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je k reklamním účelům, průzkumu trhu a/nebo cílenému utváření své internetové stránky. Takovéto vyhodnocování údajů probíhá zejména (dokonce i u nepřihlášených uživatelů) za účelem provádění odpovídající reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo vznést proti vytváření těchto uživatelských profilů námitku, přičemž se při uplatňování tohoto práva musíte obrátit na YouTube.

 

(3) Za toto zpracování osobních údajů zodpovídá výhradně Google jako provozovatel YouTube. Další informace o účelu a rozsahu získávání osobních údajů a jeho zpracování ze strany YouTube naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam získáte rovněž i další informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí:

https://policies.google.com/privacy?hl=de 

 

9 Vimeo
Dále jsou do naší internetové stránky zakomponovány pluginy videoportálu Vimeo společnosti Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 

 

S tím související marketingový účel lze považovat za oprávněný zájem ve smyslu Článku 6, odst. 1, písmeno (f) GDPR. Na naší webové stránce dochází při každém otevření stránky, nabízející jedno nebo více Vimeo videoklipů, vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Vimeo v USA. Přitom dochází k uložení informací o Vaší návštěvě a Vaší IP adresy. Interakcí s pluginem Vimeo (například zakliknutím tlačítka Spustit) jsou informace předány rovněž službě Vimeo a zde uloženy.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo s bližšími informacemi o získávání a využívání Vašich osobních údajů společností Vimeo naleznete pod Prohlášení o ochraně osobních údajů Vimeo (http://vimeo.com/privacy).

 

Pokud vlastníte uživatelský účet Vimeo a nechcete, aby Vimeo prostřednictvím této webové stránky sbíral Vaše osobní údaje a spojoval je s Vašimi uživatelskými údaji, které jsou již u Vimeo uloženy, musíte se před Vaší návštěvou této internetové stránky z Vimeo odhlásit.

 

10 Mapy Google
Na naší webové stránce využíváme Mapy Google (API) od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

 

Mapy Google jsou internetovou službou pro zobrazování interaktivních map za účelem vizuálního zobrazení geografických informací. Využití služby Vám umožní zobrazit polohu našeho sídla a usnadní případný příjezd k nám. 

 

Již při spuštění podstránek, do kterých je mapa služby Mapy Google začleněna, jsou do USA na Google server přenášeny a ukládány informace o Vašem využívání naší internetové stránky (jako např. vaše IP adresa). Toto probíhá jak v případě, kdy Google zobrazí Váš uživatelský účet, pod kterým jste přihlášení, tak i v případě, pokud žádný uživatelský účet neexistuje. 

 

Pokud jste u Google přihlášení, pak budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud si přiřazení pomocí Vašeho profilu u Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje (dokonce i u nepřihlášených uživatelů) případně jako uživatelské profily a tyto vyhodnocuje. 

 

Získávání osobních údajů, jejich ukládání a vyhodnocování probíhá dle Článku 6, odst. 1, písmeno (f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google týkajících se zobrazování personalizovaného marketingu, výzkumu trhu a/nebo odpovídajícího utváření webových stránek Google. Máte právo vznést námitku proti vytváření uživatelských profilů, přičemž se při uplatňování tohoto práva musíte obrátit na společnost Google.

 

Pokud s budoucím poskytováním Vašich údajů společnosti Google v rámci využívání Map Google nesouhlasíte, existuje možnost úplné deaktivace internetové služby Mapy Google deaktivací využívání JavaScriptu ve Vašem prohlížeči. Mapy Google, a tím i zobrazování map na této webové stránce, pak nebude možné využívat.

 

Do podmínek využívání služeb Google lze nahlédnout pod http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html a doplňkové podmínky využívání Map Google naleznete pod https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html 

 

Podrobné informace o ochraně osobních údajů, související s využíváním Map Google, naleznete na internetové stránce Google („Zásady ochrany osobních údajů“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

 

11 Využívání pluginů pro sociální sítě
(1) 
V současné době používáme následující pluginy pro sociální sítě: Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn.

 

(2) Využíváme přitom tzv. dvojklikové řešení. Tzn., že pokud navštívíte naši stránku, nejsou nejdříve principielně poskytovatelům pluginů předávány žádné osobní údaje. Poskytovatele pluginu identifikujete podle označení na poli nad počátečním písmenem jeho názvu nebo podle loga. Poskytujeme Vám možnost komunikovat přes tlačítko přímo s poskytovatelem pluginu. Pouze pokud klinete na označené pole a tím je aktivujete, obdrží poskytovatel pluginu informaci, že jste otevřeli odpovídající internetovou stránku naší online nabídky. Zároveň dojde k přenosu údajů, uvedených v bodě 3 tohoto prohlášení. V případě sítí Facebook a Xing dochází v Německu podle informací příslušných poskytovatelů k okamžitému anonymizování získané IP adresy. Aktivací pluginu tak dojde k předání Vašich osobních údajů příslušnému poskytovateli pluginu a uložení u něho (u poskytovatelů z USA jsou údaje ukládány v USA). Jelikož poskytovatel pluginu získává údaje především prostřednictvím cookies, doporučujeme Vám před kliknutím na šedě zbarvené pole všechny cookies přes bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče vymazat.

 

(3) Nemáme vliv na získané údaje a způsoby jejich zpracování a ani neznáme úplný rozsah získaných údajů, účely jejich zpracování a doby uložení. Rovněž nemáme žádné informace o způsobu mazání získaných údajů poskytovatelem pluginu.

 

(4) Poskytovatel pluginu ukládá údaje, které Vašim prostřednictvím získal, jako uživatelské profily a využívá tyto k reklamním účelům, průzkumu trhu a/nebo cílenému utváření své internetové stránky. Takovéto vyhodnocování údajů probíhá zejména (dokonce i u nepřihlášených uživatelů) za účelem provádění odpovídající reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo vznést proti vytváření těchto uživatelských profilů námitku, přičemž se při uplatňování tohoto práva musíte obrátit na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím pluginu Vám poskytujeme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom tak mohli vylepšovat naši nabídku a činit ji pro Vás jako uživatele zajímavější.

 

Právním podkladem pro využívání pluginů je Článek 6, odst. 1, str. 1, písmeno (f) GDPR.

 

(5) Předávání údajů probíhá nezávisle na tom, zdali máte u poskytovatele pluginu uživatelský účet a zdali jste do něj přihlášení. Pokud jste u poskytovatele pluginu přihlášení, pak jsou Vaše údaje, získané u nás, přímo přiřazeny k Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud kliknete na aktivované tlačítko a stránku prolinkujete, uloží poskytovatel pluginu do Vašeho uživatelského účtu i tuto informaci a zveřejní ji Vašim kontaktům. Doporučujeme Vám se po využívání sociální sítě odhlásit, avšak zejména před aktivací tlačítka, neboť tak můžete zabránit přiřazení k Vašemu uživatelskému účtu u poskytovatele pluginu.

 

(6) Další informace o účelu a rozsahu získávání osobních údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginu získáte v níže uvedených prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto jednotlivých poskytovatelů. Tam získáte rovněž i další informace o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí.

 

(7) Adresy příslušných poskytovatelů pluginu a URL adresy s jejich informacemi o ochraně osobních údajů:

 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA;
https://de-de.facebook.com/policy.php 

Další informace k získávání osobních údajů:
http://www.facebook.com/help/186325668085084,  

www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other

 

b) New Work SE, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

 

c)  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornie 94043, USA
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE 

 

Kontakt
Při problémech, otázkách nebo podnětech se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

BORGERS SE & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Borgersstraße 2–10
46397 Bocholt
E-Mail: datenschutzbeauftragter(at)borgers-group.com  

 

Výhrada práva
Neustálý vývoj internetu vyžaduje provést čas od času úpravu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo provést kdykoliv odpovídající úpravy.

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2-10
46397 Bocholt, Deutschland
Telefon: +49 2871 345-0
Telefax: +49 2871 345-291
info(at)borgers-group.com
www.borgers-group.com
Facebook: www.borgers-group.com/facebook